Achter de Muur voor schoolteams

Se encuentra usted aquí

Nascholing

Achter de Muur voor schoolteams

In een inleefspel in het levensechte decor ‘Achter de Muur’ van een Vlaamse wijk word je geconfronteerd met verschillende aspecten van armoede. Het inleven in je rol laat je keuzes maken in stressvolle situaties, steeds opnieuw verantwoording afleggen, informatie ontcijferen en toegankelijk maken, … Via interacties tussen de verschillende personages kom je op het spoor van struikelblokken en aandachtspunten als je wil werken en communiceren met mensen in armoede.

In de nabespreking en de workshops worden jullie ervaringen uit het inleefspel gekoppeld aan denkkaders over armoede: het armoedeweb, de binnenkant en de buitenkant van armoede, … We maken de link naar de onderwijscontext en we tonen hoe je zowel op klasniveau als op schoolniveau kunt werken met kinderen en ouders in armoede. We rekenen daarvoor op de scholenervaring van een armoede-expert. 

Voor wie? 

  • Schoolteams basisonderwijs

Duur

  • 2 dagdelen 

Prijs schooljaar 2019-2020

  • 510 euro

Deze nascholing komt tot stand in samenwerking met Welzijnszorg en Welzijnsschakels

Inschrijven in Roeselare

Inschrijven in Hasselt

Bijhorend materiaal

Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Didactisch materiaal

Kenmerken

Aantal deelnemers 
25
Locatie 

Ons duurzaamheidsproject op school is nu ruimer gesitueerd en meer gedragen. Dat geeft een goed gevoel! Het hele traject was zeer concreet en leidde tot praktische stappen. 

Marleen De Sadeleer, IKSO Denderleeuw