Nieuws

Inspirerende dag

22-11-2018

Op Kinderrechtendag, 20 november, zakten een 120-tal leerkrachten (in wording) en geïnteresseerden af naar de bekroonde bibliotheek De Kimpel in Bilzen voor de inspiratiedag ‘Kinderkracht’. Frans Swartelé, oprichter van het Kinderrechtenhuis, stak van wal. Hij vertelde over zijn ervaringen met kinderrechten. Daarna mochten Studio Globo en de bibliotheek onze werking voorstellen. Ook twee enthousiaste jongeren kregen het woord. Ze pleitten voor inspraak van jongeren door middel van een leerlingenparlement. In  verschillende sessies confronteerden diverse sprekers ons met meerdere invalshoeken van kinderrechten, zoals taalkracht, wereldburgerschap op school, herinneringseducatie, een kindererechtenspel, Malala Yousafzai, talenten, ... Tot slot was er een feestelijke afsluiting waarin Bilzens burgemeester Frieda Brepoels het engagement van haar stad met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen onderlijnde. Afsluiten gebeurde zoals het op een Kinderrechtendag hoort: de kinderen uit de klas van Stijn Moechars brachten het kinderrechtenlied van Kapitein Winokio.

Een fijne samenwerking

Frans Swartelé uit Alken vroeg een drietal jaren geleden aan Studio Globo naar de mogelijkheid om de werking van zijn vzw Kinderrechtenhuis voort te zetten. Voor de workshops  opgebouwd rond sterke figuren als Anne Frank en Malala Yousafsai zag Studio Globo toekomstmogelijkheden. De voorbije twee jaar organiseerden educatieve medewerkers van Studio Globo in duo met Frans Swartelé deze werking. Vanaf dit werkjaar nam Studio Globo de regie over. Bestuurder Hugo Wouters sprak op 20 november 2018 een dankwoord uit t.a.v. Frans Swartelé.