Nieuws

Dekoloniseren kun je leren

13-11-2018

Die ochtend in de krantenwinkel: ‘Dekoloniseren kun je leren’ is voorpaginanieuws in De Standaard. "Deze lessenreeks over dekolonisering helpt bij het counteren van racisme en de stereotiepe beelden die de leefwereld van elf- en twaalfjarigen zijn binnengeslopen."

In de late namiddag op Facebook, Dalilla Hermans: “Vanavond stelt Studio Globo het lesmateriaal 'Sporen van Kolonisatie' voor. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik ben zo blij dat dit nu bestaat en ik daar een klein deeltje van uitmaakte. Leerkrachten, jullie weten wat je te doen staat.”

Diezelfde avond in De Afspraak op Canvas, Nozizwe Dube die o.a. praat over het belang van dekolonisatie in het lager en hoger onderwijs naar aanleiding van de lancering van het nieuwe lesmateriaal ‘Sporen van kolonisatie’.

Tegelijkertijd sijpelen een vijftigtal mensen druppelsgewijs binnen die avond in onze kantoren in de Rolwagenstraat. Veel bezoekers van kleur heet dat dan op politiek correcte wijze. Niet zo verbazingwekkend als je weet dat enkele deelnemers nauw met ons samenwerkten aan het nieuwe lesmateriaal dat aansluit bij het project ‘Wonen en leven in Congo’ van Studio Globo.

Annegreet Poelman en Hanne Keppens, bezielers en makers van het lesmateriaal, maken ons wegwijs in de opbouw van de lesmap en kaderen de keuzes bij het uitdenken van dit alles. Anne Kohlbacher, docente geschiedenisdidactiek aan de KU Leuven vult aan met een werkwinkel 'focus op meerperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs'.

Daarna volgt de speeddate. De bezoekers maakten kennis met intrigerende sprekers die meer konden vertelden over dekolonisatie. Denk o.a. aan Nadia Nsayi die sprak in naam van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen. Maar ook aan Stella Nyanchama Okemwa van Hand in Hand tegen Racisme vzw. En Charlotte Mbuyi van KILALO gaf tips & tricks om jongeren van kleur beter te ondersteunen.

Een schitterende avond die ons aanmoedigt om verder te gaan op ons elan.

 

Lesmateriaal ‘Sporen van kolonisatie' samengevat:

In 5 lesactiviteiten ontdekken leerlingen uit de derde graad lager onderwijs, via verschillende werkvormen, de sporen van het koloniaal verleden. De lessenreeks wil goed samenleven in onze samenleving stimuleren. Reflectie over het koloniaal verleden en de link met vandaag staat centraal. Via getuigenissen van mensen met Congolese, Rwandese of Burundese roots, onderzoeken de leerlingen welke sporen mensen deze origine vandaag in hun dagelijks leven ervaren. 

Thema’s als (gebrek aan) vrijheid, macht en beeldvorming worden onder de loep genomen. Leerlingen maken kennis met verschillende perspectieven. Tot slot formuleren zij hun eigen wens om de samenleving te dekoloniseren.

Bekijk het lesmateriaal