Nieuws

Actuales over kolonisatie: enquête

11-12-2017

We werken dit schooljaar aan een actuales over de kolonisatiegeschiedenis. In het kader daarvan gingen we al in gesprek met enkele Congolese Belgen over de kolonisatie en de impact op beeldvorming en machtsverhoudingen vandaag de dag. De deelnemers gaven heel wat input en er was veel enthousiasme om betrokken te worden bij dit thema. 

Om de les op een goede manier uit te werken, hebben we ook de input van leerkrachten nodig! Ben jij leerkracht in de derde graad lager onderwijs? Vul dan hier onze enquête in. Zo kunnen we de les afstemmen op jullie noden. 

Vul de enquête in