Wonen op het Dak

Kom op het spoor van de rijkdom en de uitdaging van diversiteit. Positief leren omgaan met verscheidenheid is niet altijd vanzelfsprekend en blijft een werkpunt.

Lotte, Jamie, Karim, Rune en Sam zijn vijf kinderen met verschillende smaken, opvattingen en dromen. Ook hebben ze een andere achtergrond en gezinssituatie. Toch zijn zij vrienden die samen heel wat avonturen beleven: je leerlingen ontdekken tijdens Wonen op het Dak dat deze vrienden veel gelijkenissen hebben.

In Antwerpen kan het inleefatelier gecombineerd worden met een buurtwandeling in Zurenborg en de Provinciestraat. In Brussel kan het atelier gecombineerd worden met een buurtwandeling in Kuregem

Doelgroep

Vierde en vijfde leerjaar

Aantal deelnemers

Maximum 32 leerlingen

Traject met 4 stappen

 • Een gratis vormingsdag voor de leerkracht: kennismaking met onze visie, de doelstellingen, het lesmateriaal en het inleefatelier.
 • Een voorbereiding in de klas waarbij leerlingen kennismaken met verschillende vormen van diversiteit en hun eigen beeldvorming (mediapakket, is te huren).
 • Het bezoek aan het inleefatelier 'Wonen op het Dak' in Antwerpen of Brussel (halve lesdag interactief belevingsspel).
 • Een nawerking in de klas aan de hand van video-opnames die tijdens het atelier zijn gemaakt. Hiermee gaan de leerlingen samen op zoek naar de kwaliteiten om samen te werken in de groep.

Bij het project hoort ook www.wonenophetdak.be waar filmpjes, achtergrond en liedjes bij het project te vinden zijn.

Inschrijven

 • Definitieve reservaties gebeuren enkel in juni voor het daaropvolgende schooljaar.
 • Scholen die nog nooit deelnamen krijgen voorrang.
 • Inschrijven kan enkel telefonisch op volgende nummers: 03 235 20 76 van Studio Globo Antwerpen en 02 520 23 30 van Studio Globo Brussel

 Deelname inleefatelier:

 • € 5 per kind
 • Er is een basisprijs van € 100 (20 deelnemers)
 • Begeleiders gratis

Onkosten voor materiaal:

 • Handleiding leerkracht (incl. leerlingenboekje): € 12
 • Leerlingenboekje: € 1,25 (aan te schaffen per leerling)
 • Huurprijs mediapakket: € 22 voor twee weken
 • Annulatiekosten worden aangerekend: een groep waarvoor door ons geen vervanging gevonden wordt, betaalt € 100; een groep met een vervanging betaalt € 50.
 • Je kan mogelijk een tussenkomst genieten via 'Kleur Bekennen' www.kleurbekennen.be